สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน

Search
Close this search box.

ไหว้ครู

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน จัดพิธีไหว้ครู ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งพิธีไหว้ครูเป็นงานประจำปีของโรงเรียนที่ให้ลูกศิษย์ทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณของครู และมอบตัวเป็นศิษย์ โดยในพิธีได้มีการมอบรางวัลให้แก่ ศิษย์เก่าดีเด่น ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศอีกด้วย รับชม VDO ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา 2566

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศของพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน ได้มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการอัจฉริยภาพทางด้านวิชาการ ของโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 Read More »

×

สมัครสมาชิก

โปรดกรอกข้อมูลสมาชิกของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน

Scroll to Top