สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน

Search
Close this search box.
การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันปี 2559
  1. Home
  2. /
  3. ประกาศของทางสมาคม
  4. /
  5. การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันปี 2559

การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันปี 2559

รายงานการประชุม

รายงาน
การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน
ใบสมัครและประวัติผู้เข้ารับการเลือกตั้ง

ใบแสดงวิสัยทัศน์ หน้า 1

ใบแสดงวิสัยทัศน์ หน้า 2

หนังสือให้คำยินยอม อุปนายกและเลขธิการสมาคม

หนังสือรับรองจากตัวแทนรุ่น หน้า 1

หนังสือรับรองจากตัวแทนรุ่น หน้า 2

หนังสือรับรองจากตัวแทนรุ่น หน้า 3

ประกาศรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน

Share This Article

หมวดหมู่

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมอื่นๆ

×

สมัครสมาชิก

โปรดกรอกข้อมูลสมาชิกของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน

Scroll to Top