สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน

Search
Close this search box.

ประกาศของทางสมาคม

วิธีรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน วาระปี 2567-2569

ประวัติผู้เข้ารับการเลือกตั้ง

วิธีรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน วาระปี 2567-2569 Read More »

ประกาศการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน วาระปี 2567-2569

ประกาศคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน วาระปี 2567-2569 อ่านประกาศเพิ่มเติม

ประกาศการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน วาระปี 2567-2569 Read More »

การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันปี 2559

รายงานการประชุม รายงาน การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน ใบสมัครและประวัติผู้เข้ารับการเลือกตั้ง ใบแสดงวิสัยทัศน์ หน้า 1 ใบแสดงวิสัยทัศน์ หน้า 2 หนังสือให้คำยินยอม อุปนายกและเลขธิการสมาคม หนังสือรับรองจากตัวแทนรุ่น หน้า 1 หนังสือรับรองจากตัวแทนรุ่น หน้า 2 หนังสือรับรองจากตัวแทนรุ่น หน้า 3 ประกาศรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน

การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันปี 2559 Read More »

การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันปี 2557

รายงานการประชุม รายงาน วันที่ การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน 9 กันยายน 2557 รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิลงเลือกต้้งเป็นนนายกสมาคมศิษย์เก่า 18 ตุลาคม 2557 ใบสมัคร และประวัติผู้เข้ารับการเลือกตั้ง 18 ตุลาคม 2557 ใบแสดงวิศัยทัศน์ หน้า 1ใบแสดงวิศัยทัศน์ หน้า 2 18 ตุลาคม 2557 หนังสือให้คำยินยอม อุปนายกและเลขาธิการสมาคม 18 ตุลาคม 2557 หนังสือรับรองจากตัวแทนรุ่น หน้า 1หนังสือรับรองจากตัวแทนรุ่น หน้า 2หนังสือรับรองจากตัวแทนรุ่น หน้า 3หนังสือรับรองจากตัวแทนรุ่น หน้า 4 18 ตุลาคม 2557 ประกาศรับรอบผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน 10 พฤศจิกายน 2557

การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันปี 2557 Read More »

ประกาศเรื่องการแก้ไข ข้อบังคับสำหรับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เนื่องจากนายกสมาคมคนปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งครบวาระที่กำหนด จึงเรียนให้ สมาชิกและกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ประกาศเรื่องการแก้ไข ข้อบังคับสำหรับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน Read More »

ประกาศเรื่องการแก้ไข ข้อบังคับสำหรับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เนื่องจากนายกสมาคมคนปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งครบวาระที่กำหนด จึงเรียนให้ สมาชิกและกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ประกาศเรื่องการแก้ไข ข้อบังคับสำหรับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน Read More »

ประกาศการแต่งตั้งนายกสมาคม ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เนื่องจากนายกสมาคมคนปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งครบวาระที่กำหนด จึงเรียนให้ สมาชิกและกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ประกาศการแต่งตั้งนายกสมาคม ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน Read More »

×

สมัครสมาชิก

โปรดกรอกข้อมูลสมาชิกของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน

Scroll to Top