สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน

Search
Close this search box.
การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันปี 2557
  1. Home
  2. /
  3. ประกาศของทางสมาคม
  4. /
  5. การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันปี 2557

การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันปี 2557

รายงานการประชุม

รายงานวันที่
การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน9 กันยายน 2557
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิลงเลือกต้้งเป็นนนายกสมาคมศิษย์เก่า18 ตุลาคม 2557
ใบสมัคร และประวัติผู้เข้ารับการเลือกตั้ง18 ตุลาคม 2557
ใบแสดงวิศัยทัศน์ หน้า 1
ใบแสดงวิศัยทัศน์ หน้า 2
18 ตุลาคม 2557
หนังสือให้คำยินยอม อุปนายกและเลขาธิการสมาคม18 ตุลาคม 2557
หนังสือรับรองจากตัวแทนรุ่น หน้า 1
หนังสือรับรองจากตัวแทนรุ่น หน้า 2
หนังสือรับรองจากตัวแทนรุ่น หน้า 3
หนังสือรับรองจากตัวแทนรุ่น หน้า 4
18 ตุลาคม 2557
ประกาศรับรอบผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน10 พฤศจิกายน 2557

Share This Article

หมวดหมู่

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมอื่นๆ

×

สมัครสมาชิก

โปรดกรอกข้อมูลสมาชิกของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน

Scroll to Top